Kurs efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu efektywności energetycznej, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Regulacje prawne systemu gospodarowania energetyką w przedsiębiorstwie
 • Alternatywne źródła energii wykorzystywane w przedsiębiorstwie
  • Kolektory słoneczne
  • Ogniwa fotowoltaiczne
  • Budowa i schemat działania pompy ciepła
  • Możliwość wykorzystania w małych i średnich przedsiębiorstwach w/w źródeł energii
  • Elektrownie wiatrowych, zdobywanie koncesji
  • Inne źródła energii
  • Inwestycje w energię odnawialną w przedsiębiorstwie i innowacyjne rozwiązania technologiczne
 • Praktyczne sposoby zmniejszenia zużycia energii w przedsiębiorstwie
  • Efektywne używanie narzędzi biurowych.
  • Efektywny zakup nowych urządzeń.
  • Dofinansowania przedsięwzięć energetycznych z funduszy pomocowych.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

CERTYFIKAT I ZAŚWIADCZENIE

 • EVDC (European Vocational Development Certificate), wydawany przez
  Research and Development Centre ltd, United Kingdom.
 • Zaświadczenie wydawane przez KIRG.
 • Egzamin: TAK (2 ostatnie godziny szkolenia, w tym powtórzenie materiału
  i przygotowanie).

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie