Specjalista ds. odnawialnych źródeł energii

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu odnawialnych źródeł energii, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodów z tym związanych.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Kierunki rozwoju energetyki w Polsce i na świecie. Ekologiczne i ekonomiczne uwarunkowania pozyskiwania energii z nośników odnawialnych
 • Biomasa – podział, charakterystyka oraz możliwości energetycznego wykorzystania.
 • Metody konwersji energii – spalanie, piroliza, paliwa II generacji)
 • Energia wody. Budowa i działanie. Wymagania prawne budowy małych elektrowni wodnych
 • Energetyka wiatrowa. Możliwości pozyskiwania, gromadzenia i wykorzystania
 • Energetyka solarna – możliwości energetycznego wykorzystania energii promieniowania słonecznego
 • Pompa ciepła-budowa, działanie. Pomiary sprawności układu powietrze-powietrze. Magazynowanie energii. Wymienniki gruntowe. Wykorzystanie ciepła ziemi do wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń
 • Polityka inwestycyjna w energetyce odnawialnej.
 • Biznes plan i studium wykonalności przedsięwzięć inwestycyjnych. Ocena techniczno-ekonomiczna maszyn i urządzeń dedykowanych do odnawialnych źródeł energii.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

CERTYFIKAT I ZAŚWIADCZENIE

 • EVDC (European Vocational Development Certificate), wydawany przez
  Research and Development Centre ltd, United Kingdom.
 • Zaświadczenie wydawane przez KIRG.
 • Egzamin: TAK (2 ostatnie godziny szkolenia, w tym powtórzenie materiału
  i przygotowanie).

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook: http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie