Kurs pozyskiwania funduszy i zarządzania projektami w MŚP

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu pozyskiwania funduszy i zarządzania projektami, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • zakres prawny wydatkowania środków pomocowych
 • interwencje regionalne i krajowe
  • wstępne założenia,
  • obszar wsparcia,
  • charakterystyka potencjalnych beneficjentów,
  • wielkość dofinansowania,
  • zarys wydatków kwalifikowanych;
 • zajęcia praktyczne z pisania wniosków
  • procedura przygotowywania inwestycji
  • planowane źródła finansowania i ich analiza
  • budżetowanie projektu
  • wykres Gantta w budowaniu projektu
  • karta oceny formalnej i merytorycznej projektu
  • czarna księga konstruowania projektów
  • definiowanie pomysłu/idei projektu i formułowanie jego koncepcji,
  • definiowanie celów i zadań projektu, definiowanie wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania projektu
  • analiza systemu oceny i kryteriów wyboru projektów
  • zasady prawidłowego opracowania wniosku o dofinansowanie oraz biznesplanu inwestycji.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

CERTYFIKAT I ZAŚWIADCZENIE

 • EVDC (European Vocational Development Certificate), wydawany przez
  Research and Development Centre ltd, United Kingdom.
 • Zaświadczenie wydawane przez KIRG.
 • Egzamin: TAK (2 ostatnie godziny szkolenia, w tym powtórzenie materiału
  i przygotowanie).

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook: http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie