Kurs informatyki w dydaktyce szkolnej

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu wykorzystywania informatyki w dydaktyce szkolnej, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Administrowanie komputerem i systemem
  • Znajomość i obsługa hardware’u.
  • Zarys historyczny systemów Windows
  • Konfiguracja aplikacji
  • Zarządzanie kontami systemowymi
  • Ochrona antywirusowa komputera
  • Rozwiązywanie najczęstszych problemów z oprogramowaniem i sprzętem.
 • Poczta elektroniczna, Internet i multimedia
  • Obsługa poczty elektronicznej
  • Korzystanie z Internetu, korzystanie z wyszukiwarek internetowych.
  • Odtwarzanie multimediów na stronach internetowych.
 • Tworzenie tekstów, rysunków, prezentacji multimedialnych
  • Zarządzanie różnymi formatami dokumentów i tworzenie nowych dokumentów.
  • Edycja i formatowanie tekstu.
  • Wstawianie ilustracji do plików różnego typu.
  • Zarządzanie obiektami graficznymi i ich edycja.
  • Tworzenie i edycja prezentacji multimedialnych.
  • Publikowanie prezentacji.
 • Obsługa urządzeń cyfrowych
  • Obsługa aparatu fotograficznego, kamery cyfrowej, mikrofonu.
  • Eksport materiałów multimedialnych z urządzeń cyfrowych do komputera.
  • Przegląd formatów i obróbka materiałów multimedialnych.
 • Zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów
  • Aspekty zdrowotne korzystania z komputera
  • Zachowywanie prywatności i bezpieczeństwa w Internecie
  • Zachowywanie prawa autorskich
 •  E-pedagogika
  • Platform e-learningowe i dziennik elektroniczny.
  • Edytowanie i publikowanie treści dydaktycznych.
  • Kontrola aktywności ucznia.
  • Portale edukacyjne.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

CERTYFIKAT I ZAŚWIADCZENIE

 • EVDC (European Vocational Development Certificate), wydawany przez
  Research and Development Centre ltd, United Kingdom.
 • Zaświadczenie wydawane przez KIRG.
 • Egzamin: TAK (2 ostatnie godziny szkolenia, w tym powtórzenie materiału
  i przygotowanie).

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook: http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie