Kurs efektywnych technik sprzedaży i perswazji w telemarketingu

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu telemarketingu, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Poprawa jakości obsługi Klienta
  • Zagadnienia wizerunkowe
  • Właściwe praktyki obsługi Klienta
  • Sposoby obsługi Klienta
  • Sytuacje problematyczne w kontaktach z Klientem
  • Profity wynikające z efektywnej obsługi Klienta
 • Efektywny telemarketing
  • Elementy psychologiczne w procesie zakupowym
  • Typologia potrzeb Klienta i sposoby ich identyfikacji
  • Wykorzystywanie znajomości potrzeb Klienta w rozmowie sprzedażowej
  • Wzniecanie i podtrzymywanie zainteresowania Klienta
  • Metody prezentacji oferty
  • Posługiwanie się językiem korzyści
  • Budowa skutecznych prezentacji
  • Charakterystyka skutecznego sprzedawcy
 • Efektywna komunikacja
  • Cele procesu komunikacyjnego
  • Fazy komunikacji
  • Elementy komunikacji w rozmowie telefonicznej
  • Emisja głosu a skuteczna komunikacja
  • Tempo mówienia
  • Dynamika wypowiedzi
  • Ton i siła głosu
  • Modulowanie głosu
  • Intonacja
 • Schemat kontaktu telefonicznego z klientem 
  • Opracowanie struktur rozmów sprzedażowych
  • Fazy telefonicznej rozmowy sprzedażowej
  • Wywieranie pozytywnego pierwszego wrażenia
  • Budowa relacji z osobą decyzyjną
  • Zbieranie wymagań klienta i poznawanie motywów zakupu
  • Prezentacja oferty
  • Urzeczywistnienie  sprzedaży
  • Pokonywanie oporów i obiekcji Klienta
 • Strategie skutecznej sprzedaży
  • Typologia postaw sprzedawcy
  • Określanie celu rozmowy sprzedażowej
  • Świadoma argumentacja a rezygnacja
  • Łagodzenie zastrzeżeń Klienta
  • Budowanie zaufania rozmówcy
  • Przełamywanie oporów potencjalnego Klienta
  • Najczęściej popełniane błędy w rozmowach sprzedażowych
 • Pozyskiwanie informacji od rozmówcy
  • Sposoby poznania jawnych i ukrytych potrzeb Klienta
  • Aktywne słuchanie i skuteczne pytanie
  • Techniki aktywnego słuchania w budowaniu relacji z rozmówcą

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

CERTYFIKAT I ZAŚWIADCZENIE

 • EVDC (European Vocational Development Certificate), wydawany przez
  Research and Development Centre ltd, United Kingdom.
 • Zaświadczenie wydawane przez KIRG.
 • Egzamin: TAK (2 ostatnie godziny szkolenia, w tym powtórzenie materiału
  i przygotowanie).

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook: http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie