Inżynieria środowiska

Celem nauczania jest:
Zapobieganie i rozwiązywanie problemów środowiska, przekazywanie uczestnikom kursu wiadomości z dziedzin: nauki, techniki i inżynierii, rozwijanie współczesnego, kreatywnego myślenia i pasji do wdrażania innowacji, przyczynianie się do rozwoju technologicznego, społecznego i gospodarczego w naszym kraju, budowanie odpowiedzialności społecznej w młodym pokoleniu, dla dobra społeczeństwa, na wszystkich poziomach życia, promowanie ekonomiczności i tworzenia nowych, trwałych rozwiązań.

Przedmioty w programie głównym
Matematyka, fizyka, chemia i biologia są przedmiotami podstawowymi. W kolejnych latach dochodzą lekcje, które umożliwiają zdobycie umiejętności zawodowych w zakresie nowoczesnej inżynierii środowiska. Wśród nich, od 2 roku, są: chemia środowiska, mikrobiologia środowiska, mikrobiologia chemiczna, informatyka, hydraulika. Rozwijana jest dbałość o zasoby środowiska, w jak najlepszy sposób, kontrola i zapobieganie jego zanieczyszczeniu: gospodarka odpadami stałymi, płynnymi, gazowymi, z zastosowaniem zarówno konwencjonalnych, jak i nowoczesnych metod. Planowanie i wdrażanie rozwiązań przyjaznych środowisku. Częścią kursu są również obowiązkowe praktyki letnie.

Wymagane kwalifikacje
Każdy, kto chce uczestniczyć w kursie powinien być osobą kreatywną, dociekliwą, ambitną, z wiedzą w dziedzinach: matematyka, fizyka, gospodarka, nauka, chemia, biologia. Oprócz tego uczestnik powinien interesować się dziedzinami społecznymi, jak socjologia, walczyć o ochronę praw człowieka i środowiska.

Osoby, które otrzymują tytuł inżyniera środowiska mają za zadanie dbać o to, aby procesy produkcyjne i konsumpcyjne, służyły dobru społeczeństwa, przeprowadzać działania interwencyjne, badania kontrolne wody, gleby, powietrza.
Ilość wysypisk, zanieczyszczenie i marnotrawienie wody, zagrażają coraz bardziej zdrowiu człowieka, dlatego ważne jest wdrażanie systemów sieciowych w przedsiębiorstwach.
Inżynierzy środowiska specjalizacji chemia i budownictwo, w zależności od miejsca, w jakim pracują, są zobowiązani do współpracy z innymi inżynierami, projektantami terenów miejskich i regionalnych, architektami, biologami, chemikami, fizykami, naukowcami społecznymi, psychologami i ekonomistami.

Obszary działania:
Inżynieria środowiska rozwiązuje problemy naszych czasów, polegające na zapobieganiu zanieczyszczeniu środowiska i bezpośredniej ochrony ludzkiego zdrowia. Działania te staną się jeszcze ważniejsze w kolejnych latach. Możliwości zatrudnienia w instytucjach publicznych zajmujących się robotami publicznymi i budownictwem mieszkaniowym, mostowym, kulturą, transportem, przemysłem i handlem, Ministerstwie ds. autostrad, Generalnej Dyrekcji Urzędu Gospodarki Wodnej, Urzędzie Gminy, centralnych i prowincjonalnych placówkach Ministerstwa Zdrowia. Poza tym możliwości zawodowe są jeszcze w wielu obszarach działalności gospodarczej.

Czas trwania kursu: 42 godzin

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

  • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
  • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
  • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie