Specjalista ds. odnawialnych źródeł energii

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu odnawialnych źródeł energii, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodów z tym związanych.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Kierunki rozwoju energetyki w Polsce i na świecie. Ekologiczne i ekonomiczne uwarunkowania pozyskiwania energii z nośników odnawialnych
 • Biomasa – podział, charakterystyka oraz możliwości energetycznego wykorzystania.
 • Metody konwersji energii – spalanie, piroliza, paliwa II generacji)
 • Energia wody. Budowa i działanie. Wymagania prawne budowy małych elektrowni wodnych
 • Energetyka wiatrowa. Możliwości pozyskiwania, gromadzenia i wykorzystania
 • Energetyka solarna – możliwości energetycznego wykorzystania energii promieniowania słonecznego
 • Pompa ciepła-budowa, działanie. Pomiary sprawności układu powietrze-powietrze. Magazynowanie energii. Wymienniki gruntowe. Wykorzystanie ciepła ziemi do wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń
 • Polityka inwestycyjna w energetyce odnawialnej.
 • Biznes plan i studium wykonalności przedsięwzięć inwestycyjnych. Ocena techniczno-ekonomiczna maszyn i urządzeń dedykowanych do odnawialnych źródeł energii.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ