Kurs informatyki w dydaktyce szkolnej

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu wykorzystywania informatyki w dydaktyce szkolnej, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Administrowanie komputerem i systemem
  • Znajomość i obsługa hardware’u.
  • Zarys historyczny systemów Windows
  • Konfiguracja aplikacji
  • Zarządzanie kontami systemowymi
  • Ochrona antywirusowa komputera
  • Rozwiązywanie najczęstszych problemów z oprogramowaniem i sprzętem.
 • Poczta elektroniczna, Internet i multimedia
  • Obsługa poczty elektronicznej
  • Korzystanie z Internetu, korzystanie z wyszukiwarek internetowych.
  • Odtwarzanie multimediów na stronach internetowych.
 • Tworzenie tekstów, rysunków, prezentacji multimedialnych
  • Zarządzanie różnymi formatami dokumentów i tworzenie nowych dokumentów.
  • Edycja i formatowanie tekstu.
  • Wstawianie ilustracji do plików różnego typu.
  • Zarządzanie obiektami graficznymi i ich edycja.
  • Tworzenie i edycja prezentacji multimedialnych.
  • Publikowanie prezentacji.
 • Obsługa urządzeń cyfrowych
  • Obsługa aparatu fotograficznego, kamery cyfrowej, mikrofonu.
  • Eksport materiałów multimedialnych z urządzeń cyfrowych do komputera.
  • Przegląd formatów i obróbka materiałów multimedialnych.
 • Zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów
  • Aspekty zdrowotne korzystania z komputera
  • Zachowywanie prywatności i bezpieczeństwa w Internecie
  • Zachowywanie prawa autorskich
 •  E-pedagogika
  • Platform e-learningowe i dziennik elektroniczny.
  • Edytowanie i publikowanie treści dydaktycznych.
  • Kontrola aktywności ucznia.
  • Portale edukacyjne.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ