Kurs efektywnych technik sprzedaży i perswazji w telemarketingu

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu telemarketingu, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Poprawa jakości obsługi Klienta
  • Zagadnienia wizerunkowe
  • Właściwe praktyki obsługi Klienta
  • Sposoby obsługi Klienta
  • Sytuacje problematyczne w kontaktach z Klientem
  • Profity wynikające z efektywnej obsługi Klienta
 • Efektywny telemarketing
  • Elementy psychologiczne w procesie zakupowym
  • Typologia potrzeb Klienta i sposoby ich identyfikacji
  • Wykorzystywanie znajomości potrzeb Klienta w rozmowie sprzedażowej
  • Wzniecanie i podtrzymywanie zainteresowania Klienta
  • Metody prezentacji oferty
  • Posługiwanie się językiem korzyści
  • Budowa skutecznych prezentacji
  • Charakterystyka skutecznego sprzedawcy
 • Efektywna komunikacja
  • Cele procesu komunikacyjnego
  • Fazy komunikacji
  • Elementy komunikacji w rozmowie telefonicznej
  • Emisja głosu a skuteczna komunikacja
  • Tempo mówienia
  • Dynamika wypowiedzi
  • Ton i siła głosu
  • Modulowanie głosu
  • Intonacja
 • Schemat kontaktu telefonicznego z klientem 
  • Opracowanie struktur rozmów sprzedażowych
  • Fazy telefonicznej rozmowy sprzedażowej
  • Wywieranie pozytywnego pierwszego wrażenia
  • Budowa relacji z osobą decyzyjną
  • Zbieranie wymagań klienta i poznawanie motywów zakupu
  • Prezentacja oferty
  • Urzeczywistnienie  sprzedaży
  • Pokonywanie oporów i obiekcji Klienta
 • Strategie skutecznej sprzedaży
  • Typologia postaw sprzedawcy
  • Określanie celu rozmowy sprzedażowej
  • Świadoma argumentacja a rezygnacja
  • Łagodzenie zastrzeżeń Klienta
  • Budowanie zaufania rozmówcy
  • Przełamywanie oporów potencjalnego Klienta
  • Najczęściej popełniane błędy w rozmowach sprzedażowych
 • Pozyskiwanie informacji od rozmówcy
  • Sposoby poznania jawnych i ukrytych potrzeb Klienta
  • Aktywne słuchanie i skuteczne pytanie
  • Techniki aktywnego słuchania w budowaniu relacji z rozmówcą

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ